REFERENSSEJÄ

Työsopimusliitteen laatiminen (5/2018)

Tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvän liitteen laatiminen käytettäväksi työsopimuksissa.

Frame Subcontracting Agreement (5/2018)

Avustimme asiakasta Frame Subcontracting Agreementtiin liittyvissä neuvotteluissa.

Personal Data Addendum (4/2018)

Laadimme asiakkaallemme Persona Data Addendumin.

Yrityskauppa (3/2018)

Avustimme asiakastamme yrityskauppaan liittyvissä sopimusneuvotteluissa.

Henkilötietojen käsittelysopimus (3/2018)

Avustimme asiakastamme henkilötietojen käsittelysopimuksen laatimisessa.

Osakassopimuksen tulkinta (3/2018)

Avustimme asiakastamme osakassopimuksen tulkintaan liittyvässä asiassa.

Henkilötietojen käsittelysopimus (2/2018)

Avustimme asiakastamme henkilötietojen käsittelysopimuksen laatimisessa.

Optio-ohjelman laatiminen (1/2018)

Laadimme asiakkaalle optio-ohjelman avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiöön.

Toimitusjohtajasopimuksen päättäminen (12/2017)

Avustimme asiakastamme toimitusjohtajasopimuksen päättämisasiassa.

Markkinointiyhteistyösopimuksen laatiminen (10/2017)

Avustimme asiakastamme markkinointiyhteistyösopimuksen solmimisessa ammattiurheilijan kanssa.

Omistusjärjestely (3/2017)

Avustimme asiakastamme omistusjärjestelyyn liittyvissä neuvotteluissa.

Omistusten järjesteleminen (3/2017)

Avustimme asiakastamme riitaneuvotteluissa liittyen osakeyhtiön omistusten järjestelemiseksi.

Optio-ohjelma (3/2017)

Suunnittelimme ja toteutimme optio-ohjelman asiakkaamme käyttöön asiakasyhtiömme avainhenkilöiden sitouttamiseksi yhtiön toimintaan. Laadimme tarvittavat kaikki yhtiöoikeudelliset päätökset ja osakassopimukset sekä opastimme asiakastamme niihin liittyvissä kaikissa asioissa.

Agency Agreement (2/2017)

Laadimme asiakkaallemme Agency Agreementin.

Reseller Agreement (2/2017)

Laadimme asiakkaallemme Reseller Agreementin.

Frame Agreement (1/2017)

Avustimme asiakastamme Frame Agreementtiin liittyvissä neuvotteluissa.

Osakekauppa (1/2017)

Avustimme asiakastamme omistamansa yrityksen myyntiin liittyvässä asiassa.

Jakelusopimus (1/2017)

Avustimme asiakastamme jakelusopimuksen neuvotteluissa.

Takaisinsaanti (1/2017)

Avustimme asiakastamme takaisinsaantiin liittyvässä riita-asiassa.

Ohjelmistosopimuksen päivittäminen (12/2016)

Päivitimme asiakkaamme ohjelmistosopimukset.

SaaS -sopimuksen laatiminen (12/2016)

Laadimme asiakkaallemme SaaS -sopimuksen ja avustimme siihen liittyvissä neuvotteluissa.

Liiketoimintakauppa (12/2016)

Avustimme asiakastamme liiketoimintakaupan neuvotteluissa ja sopimusehtojen laadinnassa.

Alihankintasopimuksen laadinta (12/2016)

Neuvoimme asiakasta ohjelmistoalihankintasopimuksen neuvotteluissa ja laadinnassa.

Sopimuspatteriston laatiminen (11/2016)

Laadimme asiakkaallemme käyttöön sopimuspatteriston. Sopimuspatteristo sisälsi ohjelmistoihin liittyvän alihankintasopimuksen, konsultointisopimuksen, ohjelmistojen toimittamiseen liittyvän projektisopimuken ja ketterän ohjelmistojen kehityssopimuksen.

Salassapitosopimuksen kommentoiminen (11/2016)

Avustimme asiakastamme asianmukaisen salassapitosopimuksen laatimisessa liittyen yhteistyöneuvottelujen aloittamiseen.

Rahoituskierroksen toteuttaminen (10/2016)

Toteutimme asiakkaalle tarvittavat asiakirjat ja sopimukset rahoituskierroksen toteuttamiseksi.

Rahoituskierroksen toteuttaminen (10/2016)

Asiakkaan avustaminen rahoituskierroksen toteuttamiseen liittyvissä asioissa. Lexhill avusti asiakasta neuvotteluissa sekä laati rahoituskierrokseen liittyvät osakas- ja sijoitussopimukset sekä tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset.

Asiakkaan neuvominen sijoituksen tekemisessä (10/2016)

Neuvoimme asiakasta sijoituksen tekemisessä ei-julkiseen osakeyhtiöön.

Toimitusjohtajan rekrytoiminen (9/2016)

Avustimme asiakastamme toimitusjohtajan rekrytoimiseen liittyvässä asiassa.

Osakekaupan toteuttaminen (9/2016)

Avustimme asiakasta osakekaupan toteuttamiseen liittyvässä asiassa. Osakekaupan myötä asiakas luopui omistamastaan yhtiössä kokonaisuudessaan.

Sopimuspatteriston laatiminen (6/2016)

Laadimme asiakkaallemme ohjelmistojen toimittamiseen liittyvän puitesopimuksen.

Osakeyhtiön ostaminen (6/2016)

Avustimme asiakastamme osakeuyhtiön ostamiseen liittyvässä asiassa. Neuvotteluissa avustamisen lisäksi laadimme asiakkaallemme yhtiön hankkimiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat.

Pilottisopimuksen laatiminen (4/2016)

Asiakkaan avustaminen tuotteeseen liittyvän pilottisopimuksen solmimisessa.

Immateriaalioikeuksien luovuttaminen (1/2016)

Neuvoimme asiakasta immateriaalioikeuksien luovuttamiseen liittyvässä asiassa.

Omistusjärjeselyn toteuttaminen (1/2016)

Neuvoimme asiakasta omistusjärjestelyn toteuttamisessa. Laadimme tarvittavat sopimukset konserni- ja omistusrakenteen muuttamiseksi.

Henkilöstön sitouttaminen osakepohjaisella järjestelyllä (12/2015)

Avustimme asiakasta henkilöstön osakepohjaiseen sitouttamisjärjestelyyn liittyvässä asiassa. Toteutimme asiakkaalle tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset ja osakassopimukset järjestelyn toteuttamiseksi.

Järjestelmän toimitussopimus (12/2015)

Avustimme asiakastamme järjestelmän toimitussopimuksen neuvotteluissa.

Osakekauppa (12/2015)

Avustimme asiakasta osakekauppaan liittyvissä neuvotteluissa sekä tarvittavien kauppakirjojen ja sopimusten laadinnassa, kuten osakassopimuksen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sijoitus (12/2015)

Avustimme asiakasta sijoituskierroksen toteuttamisessa. Laadimme tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset ja osakassopimuksen.

Urakkariita (11/2015)

Avustimme asiakasta urakkariitaan liittyvässä asiassa.

Urakkariita (11/2015)

Avustimme asiakasta urakkariitaan liittyvässä riitaneuvotteluissa.

Yhtiön perustaminen (11/2015)

Autoimme asiakasta yhtiön perustamiseen liittyvissä asioissa.

SaaS -sopimus (11/2015)

Laadimme asiakkaalle SaaS -sopimuksen ja avustimme sen asianmukaisessa käyttöönotossa.

Delivery Agreement (10/2015)

Avustimme asiakasta Delivery Agreementin neuvottelussa.

Sijoituskierroksen toteuttaminen (10/2015)

Toteutimme asiakkaalle sijoituskierroksen.

Vähemmistöosakkeiden lunastusriita (10/2015)

Autoimme asiakasta vähemmistöosakkeiden lunastusriidassa.

Vähemmistöosakkeiden kauppa (10/2015)

Avustimme asiaksta vähemmistöosakkeiden kauppaan liittyvissä asiassa. Laadimme neuvottelujen perusteella sopoimukset osakekaupan toteuttamiseksi.

Saatavien perintä (10/2015)

Avustimme asiakasta saatavien perintään liittyvässä riidassa.

Pääomasijoitus (9/2015)

Lexhill avusti pääomasijoitukseen liittyvien sopimusten ja asiakirjojen neuvotteluissa ja laadinnassa.

Toimitussopimus (9/2015)

Lexhill avusti asiakasta toimitussopimukseen liittyvissä neuvotteluissa.

Salassapitosopimuksen laatiminen (9/2015)

Lexhill avusti asiakasta salassapitosopimukseen liittyvässä asiassa.

Paikallinen sopimus (9/2015)

Lexhill avusti asiakasta paikallisen sopimuksen tekemisessä.

Vähemmistöosinkovaatimus (9/2015)

Lexhill puolusti asiakasta vähemistöosinkovaatimukseen liittyvässä asiassa käräjäoikeudessa.

Työsuhteen päättyminen (8/2015)

Lexhill avusti asiakasta työsuhteen päättymiseen liittyvässä neuvottelussa.

Tutkintapyynnön laatiminen (8/2015)

Lexhill avusti asiakasta tutkintapyynnön laatimisessa.

Asiantuntijapalveluiden hankinta (8/2015)

Lexhill avusti asiakasta asiantuntijapalveluiden hankinnassa.

Omistusjärjestelyn suunnitteleminen (7/2015)

Lexhill avusti asiakasta yrityksensä myynnin suunnittelussa.

Saatavien perintä (6/2015)

Lexhill laati asiakkaalle saatavien perintään liittyvässä asiassa.

Lexhill laati asiakkaalle alihankintasopimuksen (6/2015)

Lexhill laati asiakkaalle alihankintasopimuksen.

Lexhill avusti asiakasta toimitussopimusten laatimisessa (6/2015)

Lexhill avusti asiakasta ohjelmistoihin liittyvien yleisten toimitussopimusten laatimisessa.

Lexhill avusti asiakasta yleisten toimitusehtojen laatimisessa (6/2015)

Lexhill avusti asiakasta sen SaaS-tuotteen yleisten toimitusehtojen laatimisessa.

Lexhill avusti asiakasta omistusjärjestelyyn liittyvässä asiassa (6/2015)

Lexhill avusti asiakasta liittyvissä asiassa laatimalla mm. osakekauppakirjat, osakassopimukset, yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset ja kaupparekisterimerkintäilmoitukset.

Lexhill avusti asiakasta sopimuksen päättämisessä (5/2015)

Lexhill avusti asiakasta palvelusopimuksen päättämiseen liittyvissä asiassa.

Lexhill avusti asiakasta riita-asian hoitamisessa (5/2015)

Lexhill avusti asiakasta riita-asian hoitamisessa ja siihen liittyvän sovintosopimuksen solmimisessa.

Yhteistoimintaneuvottelu (5/2015)

Lexhill avusti asiakasta työvoiman vähentämiseen liittyvissä neuvotteluissa.

Osakeannin toteuttaminen (5/2015)

Lexhill avusti asiakasta osakeannin toteuttamiseen liittyvissä asioissa.

Service Agreement (5/2015)

Lexhill avusti asiakasta Service Agreementin neuvotteluissa.

Osakeannin toteuttaminen (4/2015)

Lexhill avusti asiakasta osakeannin toteuttamisessa.

Osakekauppa (4/2015)

Lexhill avusti asiakasta osakekaupan toteuttamisessa laatimalla mm. tarvittavat kauppakirjat.

Avustaminen saatavien perinnässä (3/2015)

Lexhill avusti asiakasta ja laati tarvittavat sovintosopimukset saatavien perintäasiassa.

Consulting Services Agreement (3/2015)

Lexhill teki asiakkaalleen Consulting Services Agreementin.

Aiesopimus (3/2015)

Lexhill laati asiakkaalleen aiesopimuksen.

Osakeanti (2/2015)

Lexhill toteutti asiakkaalleen osakeantiin tarvittavat asiakirjat ja päätökset.

Salassapitosopimus (2/2015)

Lexhill laati asiakkaalleen salassapitosopimukset.

Leasing sopimukset (2/2015)

Lexhill avusti asiakastaan leasingsopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Avustaminen työsuhteen päättämisneuvotteluissa (2/2015)

Lexhill avusti asiakastaan työsuhteen päättämiseen liittyvissä neuvotteluissa.

Työsopimusten päivittäminen (1/2015)

Lexhill päivitti asiakkaalle työsopimuksia laatimalla tämän käyttöön määräaikaisen työsopimuspohjan.

Avustaminen YT-asioissa (1/2015)

Lexhill avusti asiakasta yhteistoimintamenettelyyn (YT-menettely) liittyvissä kysymyksissä.

Toimitussopimus (1/2015)

Lexhill laati asiakkaalleen toimitussopimuksen (Delivery Agreement) käytettäväksi asiakkaan ohjelmistotuotteen toimitusprojekteissa ulkomailla toimivien asiakkaiden kanssa.

Lisenssisopimus (1/2015)

Lexhill laati asiakkaalleen lisenssisopimuksen (License Agreement) käytettäväksi ohjelmiston lisensioimisessa muualla kuin Suomessa oleville asiakkaille.

Yrityskauppa (syksy 2014)

Lexhill toimi oikeudellisena neuvonantajana yrityskaupassa, jossa suomalaisen osakeyhtiön koko osakekanta myytiin suomalaiselle julkiselle osakeyhtiölle.

Liiketoimintakauppa (syksy 2014)

Lexhill toimi oikeudellisena neuvonantajana liiketoimintakaupassa, jossa suomalainen osakeyhtiö osti toimivan liiketoiminnan.

Yrityskauppa (syksy 2014)

Lexhill avusti asiakastaan yrityskaupassa, jossa suomalainen osakeyhtiö myi omistamansa saksalaisen tytäryhtiön.

Rahoitusjärjestelyn toteuttaminen (syksy 2014)

Lexhill toimi oikeudellisena neuvoantajana osakeyhtiön omanpääoman ehtoisen rahoituksen toteuttamisessa.

Oikeudellista neuvontaa (syksy 2014)

Lexhill tarjosi oikeudellista neuvontaa Start-Up Centerin ja Spinnon hautomoyrityksille.